Eerste bezoek


Het is duidelijk dat er, alvorens de behandeling zelf te starten, bepaalde onderzoeksdaden dienen te gebeuren. Deze bestaan uit:

1 De anamnese (of voorgeschiedenis)
Hierbij komen verschillende aspecten aan bod welke uw probleem kunnen beïnvloeden zoals:

  • leeftijd
  • algemene gezondheidstoestand zowel op mechanisch als op organisch vlak met vermelding van eventuele chirurgische ingrepen
  • werkomstandigheden (al dan niet zwaar rugbelastend, ongevallen,..)
  • sportbeoefening
  • de langdurigheid van het probleem
  • de eventueel reeds toegepaste therapieen
  • al dan niet dragen van zolen
2 Medische beeldvorming (RX, Scan, Magnetische Resonantie (MR), Echografie,..) Hiermee heeft men een duidelijk beeld van de toestand van de wervelkolom en/of weke delen zoals spieren, ligamenten, disci (tussen wervelschijven). Dit is uiteraard een zeer belangrijk onderdeel. Eventueel andere onderzoeksverslagen kunnen helpen

3 Het onderzoek bestaat uit:
  • orthopedische testen
  • neurologische testen
  • specifieke chiropractische testen zoals palpatie (voelen met de vingertoppen) en dit zowel statisch als dynamisch, spiertesten etc..
4 De behandeling zelf
Na het beeindigen van het onderzoek zal de chiropractor met kennis van zaken oordelen of u al dan niet behandeld kan/mag worden. Hiervoor zijn er een aantal behandelingstechnieken voorhanden waaruit er voor uw geval, met de nodige kennis van zaken, de meest geschikte zal toepast worden.

5 De opvolging
Vervolgens zal de chiropractor een behandelingsschema opmaken teneinde een optimale opvolging van uw probleem te verzekeren.